Tập đoàn vòng bi NTN(*) Xem thêm: http://kyotovietnam.com/vong-bi-ntn-pg3142.html
Tập đoàn sản xuất vòng bi NTN được thành lập vào năm 1918. NTN đặt trụ sở chính tại thành phố Osaka – Nhật Bản, NTN sử dụng hơn 12.000 nhân viên làm việc tại 19 quốc gia với các mạng lưới bán hàng, kỹ thuật, sản xuất và dịch vụ trên khắp Nhật Bản, Mỹ, Châu Âu, Châu Á, và Việt Nam…


Post time: Nov-24-2016